Naše usluge

Disperzovano radno iskustvo našeg tima klijentima donosi dodatnu vrednost.

Kompanijsko i trgovinsko pravo

~

Stečajno pravo i reorganizacija

i

Radno pravo

Upravno pravo

w

Rešavanje sporova

Šta sve donose izmene Krivičnog zakonika u RS

Šta sve donose izmene Krivičnog zakonika u RS

Srpska ove godine uvodi kaznu doživotnog zatvora za najteža krivična dela poput teškog ubistva ili obljube deteta, ako za posledicu ima smrt, po uzoru na Srbiju, ali ne prepisuje potpuno tamošnji “Tijanin zakon”. U krivičnom zakonodavstvu RS, naime, kazna dugotrajnog...

opširnije