Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Uputstvo je objavljeno u “Službenom glasniku RS”, br.​​ 151/2020,​​ 158/2020,​​ 2/2021,​​ 4/2021,​​ 7/2021,​​ 29/2021,​​ 32/2021,​​ 44/2021,​​ 45/2021,​​ 47/2021,​​ 48/2021,​​ 54/2021​​ i​​ 57/2021.

1. Ovim uputstvom se, radi zaštite od unošenja zarazne​​ bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Srbije, određuju države zahvaćene epidemijom te zarazne bolesti u kojima je nepovoljna epidemiološka situacija (u daljem tekstu: države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom) i​​ uređuje se način primene Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba) u delu ograničenja ulaska u Republiku Srbiju lica koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom​​ situacijom.

2. ​​ 

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, licima koja u Republiku Srbiju dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i to iz:

−​​ svih država sveta,

dozvoljen je, u skladu sa Uredbom, ulazak u​​ Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.

U izuzetnim slučajevima, kada postoji opravdana sumnja da može doći do unošenja zarazne bolesti COVID-19 bez obzira na činjenicu posedovanja negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 (novi sojevi virusa i sl.), licima iz stava 1. ove tačke može se naložiti i​​ odrediti mera kućne izolacije u trajanju najviše do 7 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u laboratoriji zdravstvene ustanove Republike Srbije, a o kojoj sumnji Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” bez odlaganja obaveštava Ministarstvo zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove i Ministarstvo unutrašnjih poslova – Upravu granične policije.

Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Licima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država umesto negativnog RT-PCR testa priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA Rapid test.

Ograničenje iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na državljane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije​​ i Crne Gore, kada ulaze u Republiku Srbiju iz tih država čiji su državljani.

Lica koja ulaze u Republiku Srbiju iz država iz stava 4. ove tačke, a imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u tim državama, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje negativan RT-PCR test ili​​ antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

2a. ​​ 

Državljanima država sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19 dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju bez posedovanja negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 koji poseduju sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat u skladu sa tim sporazumom.

Maloletnoj deci starosti do 18 godina koja putuju u pratnji lica iz stava 1. ove tačke dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju bez posedovanja testa i sertifikata iz stava 1. ove tačke.

3. ​​ 

Uslov za ulazak u Republiku Srbiju iz tačke 2. ovog uputstva ne primenjuje se:

1) na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na​​ teritoriju Republike Srbije;

2) na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;

3) na posadu, osoblje i putnike koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

4) na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

5) na maloletna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan test iz tačke 2. ovog uputstva, ukoliko je potreban;

6) na strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;

7) na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka​​ uz prethodnu najavu;

8) na lica koja su potpuno vakcinisana (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine) u Republici Srbiji i koja o tome poseduju potvrdu izdatu od strane zdravstvene ustanove, odnosno organa;

9) na državljane Republike Hrvatske koji su redovni ili vanredni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a koji status dokazuju javnom ispravom koju izdaje visokoškolska ustanova Republike Srbije – studentska knjižica (indeks).

3a Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave​​ Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice lica iz stava 1. ove tačke bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko lice iz stava 1. ove tačke ne dostavi negativan RT-PCR​​ test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za​​ javno zdravlje.

4. Uslov za ulazak u Republiku Srbiju iz tačke 2. ovog uputstva ne primenjuje se na strane državljane prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:

1) teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

2) teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

3) autobusa u linijskom​​ i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;

4) železničkih vozila i vozopratno osoblje;

5) humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

5. Uslov za ulazak u Republiku Srbiju iz tačke 2. ovog uputstva ne primenjuje se na državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice​​ radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta.

6. Uslov za ulazak u Republiku Srbiju iz tačke 2. ovog uputstva ne primenjuju se na državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

7. ​​ 

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i to iz:

−​​ svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Mađarske,

a ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, odnosno licima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

Lica iz stava 1. ove tačke prijavljuju se COVID ambulanti ili zavodu za javno zdravlje putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs.

Obaveza posedovanja negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, odnosno negativnog Antigen FIA Rapid testa za lica koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, i prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice,​​ putem elektronske prijave na elektronsku adresu, ne odnosi se:

1) na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

2) na lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište u pograničnom području Republike Srbije, odnosno pograničnom području susedne države, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice, radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu, poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;

3) na lica koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju;

4) na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;

5) na članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza​​ lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi o posadama:

– teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije,

– teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i​​ 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe,

– autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija,

– železničkih vozila i vozopratno osoblje;

6) humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

7) na maloletna lica do navršenih 12 godina života;

8) na lica koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova od vremena izdavanja. Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju;

9) na državljane Republike Srbije i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji su potpuno vakcinisani (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine i Johnson & Johnson’s Janssen (J&J/Janssen) COVID-19 Vaccine) koji o tome poseduju potvrdu izdatu od strane nadležne zdravstvene ustanove, odnosno organa države u kojoj se lice vakcinisalo.

8. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u​​ Republiku Srbiju („Službeni glasnik RS”, br. 108/20, 116/20 i 137/20).

9. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.