Naš tim

Dušan Dragićević

Advokat Dušan Dragićević je svoje dugogodišnje radno iskustvo gradio kako u pravosuđu, tako i na finansijskom tržištu. Karijeru je započeo kao sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Beogradu (izvršno, parnično i stečajno odeljenje), da bi po okončanju pripravničkog staža nastavio profesionalno usavršavanje na poslovima savetovanja i zastupanja u naplati potraživanja (Banca Intesa i Hypo Alpe-Adria Bank). Advokaturom se bavi od 2015. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Dušan Dragićević

Advokat Dušan Dragićević je svoje dugogodišnje radno iskustvo gradio kako u pravosuđu, tako i na finansijskom tržištu. Karijeru je započeo kao sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Beogradu (izvršno, parnično i stečajno odeljenje), da bi po okončanju pripravničkog staža nastavio profesionalno usavršavanje na poslovima savetovanja i zastupanja u naplati potraživanja (Banca Intesa i Hypo Alpe-Adria Bank). Advokaturom se bavi od 2015. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Nemanja Nikolić

Advokat Nemanja Nikolić je započeo karijeru kao advokatski pripravnik, da bi se kasnije preorijentisao na konsultantske aktivnosti u oblasti kompanijskog i stečajnog prava, privatizacije i korporativnog upravljanja. Učestvovao je u realizaciji više od 100 projekata reorganizacije, restrukturiranja i privatizacije kompanija, uključujući i projekte pod okriljem međunarodnih organizacija (IFC, EU, UNDP). Piše i objavljuje naučne radove iz oblasti kompanijskog i stečajnog prava. Kao član radne grupe pri Ministarstvu privrede učestvovao je u izradi izmena i dopuna Zakona o stečaju. Nemanja je jedan od osnivača profesionalnog udruženja Turnaround Management Association Serbia i član je Evropskog udruženja sertifikovanih profesionalaca za restrukturiranje (EACTP). Završio je osnovne i postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nosi zvanje specijaliste za pravne aspekte korporativnog upravljanja.

Nemanja Nikolić

Advokat Nemanja Nikolić je započeo karijeru kao advokatski pripravnik, da bi se kasnije preorijentisao na konsultantske aktivnosti u oblasti kompanijskog i stečajnog prava, privatizacije i korporativnog upravljanja. Učestvovao je u realizaciji više od 100 projekata reorganizacije, restrukturiranja i privatizacije kompanija, uključujući i projekte pod okriljem međunarodnih organizacija (IFC, EU, UNDP). Piše i objavljuje naučne radove iz oblasti kompanijskog i stečajnog prava. Kao član radne grupe pri Ministarstvu privrede učestvovao je u izradi izmena i dopuna Zakona o stečaju. Nemanja je jedan od osnivača profesionalnog udruženja Turnaround Management Association Serbia i član je Evropskog udruženja sertifikovanih profesionalaca za restrukturiranje (EACTP). Završio je osnovne i postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nosi zvanje specijaliste za pravne aspekte korporativnog upravljanja.

Vladimir Pavlović

Advokat Vladimir Pavlović svoju pravničku karijeru sve vreme gradi u advokaturi. Počeo je kao advokatski pripravnik, da bi odmah po polaganju pravosudnog i advokatskog ispita nastavio svoj profesionalni angažman kao advokat. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Vladimir Pavlović

Advokat Vladimir Pavlović svoju pravničku karijeru sve vreme gradi u advokaturi. Počeo je kao advokatski pripravnik, da bi odmah po polaganju pravosudnog i advokatskog ispita nastavio svoj profesionalni angažman kao advokat. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Marko Glišić

Advokat Marko Glišić je odmah po diplomiranju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu svoju pravničku karijeru započeo kao advokatski pripravnik. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita, profesionalni angažman nastavio je kao advokat. Tokom svoje profesionalne karijere sarađivao je sa više renomiranih advokatskih kancelarija pre nego što se priključio našem timu.

Marko Glišić

Advokat Marko Glišić je odmah po diplomiranju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu svoju pravničku karijeru započeo kao advokatski pripravnik. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita, profesionalni angažman nastavio je kao advokat. Tokom svoje profesionalne karijere sarađivao je sa više renomiranih advokatskih kancelarija pre nego što se priključio našem timu.

Jovana Matović

Advokatski pripravnik Jovana Matović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u našem timu je od februara 2020. godine. U okviru fakultetskih aktivnosti obavljala je studentsku praksu u parničnom odeljenju Prvog osnovnog sudu u Beogradu. Pored maternjeg srpskog jezika, Jovana govori engleski jezik.

Jovana Matović

Advokatski pripravnik Jovana Matović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u našem timu je od februara 2020. godine. U okviru fakultetskih aktivnosti obavljala je studentsku praksu u parničnom odeljenju Prvog osnovnog sudu u Beogradu. Pored maternjeg srpskog jezika, Jovana govori engleski jezik.