Naš tim

Dušan Dragićević

Advokat Dušan Dragićević je svoje dugogodišnje radno iskustvo gradio kako u pravosuđu, tako i na finansijskom tržištu. Karijeru je započeo kao sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Beogradu (izvršno, parnično i stečajno odeljenje), da bi po okončanju pripravničkog staža nastavio profesionalno usavršavanje na poslovima savetovanja i zastupanja u naplati potraživanja (Banca Intesa i Hypo Alpe-Adria Bank). Advokaturom se bavi od 2015. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Dušan Dragićević

Advokat Dušan Dragićević je svoje dugogodišnje radno iskustvo gradio kako u pravosuđu, tako i na finansijskom tržištu. Karijeru je započeo kao sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Beogradu (izvršno, parnično i stečajno odeljenje), da bi po okončanju pripravničkog staža nastavio profesionalno usavršavanje na poslovima savetovanja i zastupanja u naplati potraživanja (Banca Intesa i Hypo Alpe-Adria Bank). Advokaturom se bavi od 2015. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Vladimir Pavlović

Advokat Vladimir Pavlović svoju pravničku karijeru sve vreme gradi u advokaturi. Počeo je kao advokatski pripravnik, da bi odmah po polaganju pravosudnog i advokatskog ispita nastavio svoj profesionalni angažman kao advokat. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Vladimir Pavlović

Advokat Vladimir Pavlović svoju pravničku karijeru sve vreme gradi u advokaturi. Počeo je kao advokatski pripravnik, da bi odmah po polaganju pravosudnog i advokatskog ispita nastavio svoj profesionalni angažman kao advokat. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.