Naše usluge

Disperzovano radno iskustvo našeg tima klijentima donosi dodatnu vrednost.

Kompanijsko i trgovinsko pravo

~

Stečajno pravo i reorganizacija

i

Radno pravo

Upravno pravo

w

Rešavanje sporova

Novi sistem paušalnog oporezivanja advokata

Novi sistem paušalnog oporezivanja advokata

Prema saopštenju Advokatske komore Beograda, koje je objavljeno na sajtu AKB (akb.org.rs), Ministarstvo finansija dostavilo je AK Srbije na mišljenje Predlog uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od...

opširnije